Munchmuseet, MM K 4723

MM K 4723, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Sender Dig en
hjertelig Hilsen
kjære Edvard. –
Inger er svært
kjæk nu, hører
meget bedre og er
forresten ved gode
Kræfter og tager
sig Spadserture i
dette deilige Høst
veir –      Jeg
benytter ogsaa det
deilige Veir til
at sidde en

 

      

Stund ude, her
omkring Gaarden
har vi jo saameget
Birkealle. og meget
vakkert af Træer og
grønt. – Og saa
vi den deilige \blaa/
Himmel, som jeg
synes er vakkrere
end nogensinde, om
Aftenen ‹stjerne … ›
saa vi har det jo
saa godt