Munchmuseet, MM K 4724

MM K 4724, Munchmuseet. Datert 1916. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lørdag
morgen    Kjære Edvard!


    Modtaget igjen 200
Kroner, tak hjerte-
lig tak! – det er
da saa formange Penge
Du sender. –

    Alt er som sæd-
vanligt, Inger kom-
mer sig godt, det
seer ud, som den
siste Behandling har
virket\r/ godt. –

    – Du har meget

 

      

at staa i, tænk
at Du har kunnet
have Udstilling efter
en saadant stridt Arbei
de, saa snart efter –
Deilig mild Høst og
saa vakker, vi plukker
endnu Blomster op fra Ha-
ven. –      Vi lever
saa godt med Grønsaker
fra Dig daglig, og
saa alt det syltede.
Og saa har vi forsynet
«Fædeburet» med diverse
Kolonialvarer for Vinteren
alt af dine Penge; – og Ved
og Kox i Kjelderen. –

    
    Mange hjertelige Hilsener
    fra Inger og din
altid hegivne Karen Bjøl-
stad