Munchmuseet, MM K 4728

MM K 4728, Munchmuseet. Datert 18.08.1917. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
18de Aug    Kjære Edvard!


    Mange Tak for Kirsebær,
som kom igaar, de vare alde
les nydelige store og velmodne
Det maa have været van
skelig med Indhøstningen
nu da Regnet kom (– «det længe
forønskede» –) – men Gaardagen

 

      

med Sol kom jo beleilig. –
Mange Tak for alt hva
Du har sendt os af din
Have afi Sommer. – det er
vægtige Ting! af Kirsebærene
igaar fik vi en stor Kruk
Syltetøi og 5 Flasker Saft; i
denne Tid store Værdier. –

    
    Inger takker Dig med
Hilsen
 Din hengivne Karen Bjølstad