Munchmuseet, MM K 4733

MM K 4733, Munchmuseet. Datert 08.04.1919. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
8de April.    Kjære Edvard!
 Mange, mange
Tak for Kortet, som jeg jegnettop nu
modtog. – Pengene er ganske
rigtig modtagne, jeg skrev
øieblikkelig, saa dette Kort
er altsaa bortkommet. – Jeg
takker Dig hjertelig for de 200
Kroner og Inger med, vi kunde
jo godt greie os med mindre,

 

      

men, jeg forstaar, det nytter ikke
at si mere derom. – Vi har
saa meget af gode Saker et
rent Forraad, og vi har jo
har jo saamange Penge at kjø
be for. Tak for det! –      og nu
blir der jo ikke Vanskeligheder
med at faa kjøbt. –      Det
har været svære Tider og endnu
blir det udover svære Følger for
de Krigførende, især Tydskland. –
– Alt som sædvanlig hos os.
  Mange Hilsener
    fra Inger og din hengivne
KB.