Munchmuseet, MM K 4738

MM K 4738, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Alt Godt ønskes
Dig, kjære Edvard
til din Fødselsdag,
hvor jeg dog mindes
godt din første. –

    Laura var her i
Søndags og havde
sin nye graa Dragt
som Du havde git
hende, den var saa
nydelig, og hun
var saa fornøiet i den.

    Hvilket skjønt
Vinterveir, jeg
maa jo være før-

 

      

at jeg kan see
alt det vakkre i
Naturen, bare nu
alle Smaafuglene, som
flyr fra Trærne
i Hobevis ned paa
Balkonen og henter
Mad. – Men
min Skrift er
daarlig, Du faar
undskylde den. –

    Mange hjertelige
Hilsener

     din hengivne
KB