Munchmuseet, MM K 4753

MM K 4753, Munchmuseet. Datert 23.12.[????]. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard
 Vi ønsker
Dig en rigtig god Jul og
saa at det nye Aar ogsaa
maa blive rigtig godt for Dig.
Vi takker Dig inderlig for
alt i det svundne Aar af
gode Ting og Omsorg –

 

      

    Jeg skriver saa daar
lig nu, men mine
Tanker er hos Dig –
Tak Tak igjen –
for alt
  og mange
hilsener fra os
begge
 Din hengivne
Tante


Lille Julaften.

    Laura var her idag kom
mer til at være her
Julaften.