Munchmuseet, MM K 4762

MM K 4762, Munchmuseet. Datert 1911. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Mange Tak for Kortet for
indbydelsen til Hvidsteen, og
for Tilbudet af Dyrene,
det var altsammen saa snilt
af Dig, – vi faar have det
tilgode til senere. – Jeg
har været noe slidt i
Hodet af Varmen og af
Breve fra Laura; – jeg
skulde have skrevet før,