Munchmuseet, MM K 4813

MM K 4813, Munchmuseet. Datert 1913. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!
 Mange, mange
Tak for dit siste kjære Brev;
da Du stod ifærd med at
drage til Stokholm. Det
er da svært, hvor Du er
oppe i Arbeide og Gjøremaal,
det er da altformeget, jeg
synes Du maatte trænge noe
Ro.

    Har vi ikke havt et særligt
og har vi ikke fremdeles et
særligt nydeligt Veir. – V … 
vi oppe i forrige Uge  … 
Solhaug, det var saa  … 
kert deroppe; hvor det er
tiltalende dette Sted, saa lyst
med sin vidunderlig Udsigt,
til alle Kanter; og Huset
selv saa yndigt. –

    Vi fik see nogle smaa

 

      

søte St Bernhards-Hvalper, og
saa en Skovkat, som er
Lauras Yndling, rigtig en Skjøn-
hed af en Kat. Dette Dyre
liv med den lille kvikke
Smaapike er der noget saa
morsomt ved. – Og synes
jeg saa godt om Fru Smeds
rud Maate.

    Hvor morsomt at Du kan
koge Kaffe ved Elektrisitet. –
Stakkels de fede Ender som
venter paa at bli spist af os.
Du faaer \lade dem/ fryde sig en Stund
endnu ved Livet. –      Nu
skal der begyndes med
Sporveien her i Nordstrand, den
skal være færdig til Sommeren.

    Nu har Inger faaet mange
nye Elever, saa hun er saa
fornøiet ved denne Opgang. –

    
    Med mange Hilsener fra hende
og
 Din hengivne Karen Bjølstad.