Munchmuseet, MM K 4815

MM K 4815, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Din hengivne KB
    Kjære Edvard!


    Mange mange Tak
for Blomsterne og
for Pengene Laura hav
de med fra Dig, vi
skal kjøbe nogle gode
Bøker, det er saa
godt at være optaget
med Læsning, det
er saa nødvendig, –
Aviserne er som
Reglen opfyldt af

 

      

foruroligende Ting, –
– men det kan jo
vende sig i en
Braavending, om
det seer noksaa
umulig ud; –

    Tak, tak for at Du
tænker saa paa os,
vi er jo saa vel
sørget for, – vi
kan jo alt, hvad
vi trænger, og meget
mere til. – Jeg skal
gjøre, hvad Du paalægger
os, vi skal kjøbe gode
styrkende Sake –

    
    Mange hjertelige Hilsener