Munchmuseet, MM K 4840

MM K 4840, Munchmuseet. Datert 09.12.1917. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard


    Tak fordi du vil vi skal ta laken og putevar
hos S. og S., men vi har passelig af den sort.
Det var kun i tilfælde S. og S. ikke vilde la os faa
penge igjen for stolen, at vi tænkte at ta andet istedet.
Nu faar jo tante en deilig stol istedet. Saa er det
ogsaa det, at tante er saa træt, saa bare tanken
paa søm anstrænger hende, og saa piner det hende at
du kjøper saa meget til hende. Det beste for tante
nu er høitlæsning, saa dersom du til jul vil som
du pleier kjøpe bøker vilde det bli hyggeligt.

 

      

    Misionær Borchgrevinks bok og Kjærulfs bok
vilde vi svært gjerne ha.

    
    Mange hilsner
    Din heng. Inger

Nordstrand 9/12 17

    Tante synes det hyggeligste af
alt er at faa et lite
brev fra dig.