Munchmuseet, MM K 4865

MM K 4865, Munchmuseet. Datert 24.01.1929. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
24/1 29    Kjære Edvard.


    Vi har hørt at Alluminiumskokekar er
skadelige. Noen tror at kræft kan komme av
dem. Det er sikkert, at vi har vært lit mistænkelige
med disse kar like fra vi begynte at bruke dem.
Der utvikler sig en sort substans som gaar
i maten. Naar jeg kokte syre eller syltetøi,
blev karret skinnende blank efterpaa, men
det sorte gik i syltetøiet. Naar jeg tørrer karret
med et haandklæ efter en grundig vask, blir
klædet svart. Vor hushjelp sier at paa fabrikkens
beværtningssted faar de ikke bruke denslags
kar. Hvis dette er sant, saa er det jo mærk-
værdigt. Jeg har nu kjøpt kaffekjele og andre

 

      

kokekar av emalje. Disse er saa gode at
holde rene, taaler saa got soda.

    
    Mange hilsner
    Din heng. Inger.