Munchmuseet, MM K 4866

MM K 4866, Munchmuseet. Datert 01.02.1929. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard.


    Tak for brevet. Jeg skal gaa ned å se paa
skapet, men vi synes det er saa mange penge at
lægge bort for dig. Det er da en kollosal sum du
vil spendere paa os. Vi er friske og haaper at du
ikke faar influenza. Da jeg hadde sent siste brev,
traf jeg fru Berg, som fortalte mig at hendes bror,
ingeniør Rye, som bor paa Rjukan, jeg tror i nærheten
av Alluminiumsfabrikken, hadde vært paa glasmagasinet
og kjøpt rustfri alluminiumskar. Dette er noet nyt,
og enda ikke helt iorden, der var nemlig ikke hanker

 

      

paa kasserollerne, og det er jo umuligt. Men der kommer
vist snart fuldstændige kar i handlen. Jeg har ikke
vært forkjølet i vinter, jeg som kunde ha 3 store
forkjølelsestokter om vintren. Det kommer vel av
den stærke hærdende luft og spanske saltvands-
bade. Igaar hadde vi visit av fru Melletvedt som
var saa taknemmelig for fotografiet av mandens
begravelse. Hun skal forstørre bildet. Hun fik
ossaa et bilde av kirkegaarden i snedrakt, og der
fandt hun sin mands grav saa tydeligt.

    
    Mange hilsne fra os begge.
    Din heng. Inger

1 febru. 1929