Munchmuseet, MM K 4875

MM K 4875, Munchmuseet. Datert 16.11.1931. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
16 nov 31    Kjære Edvard


    Jeg haaber du er frisk, og at ikke tandlæge-
pinen gjør dig daarlig. Raat vær er det, og det er
vel ikke godt for din bronkit. Jeg er frisk og
har det meget bedre, da fruen er ganske anderledes
mot mig. Hun er ikke længer ovenpaa. Hun fik
høre av doktern, at hun hadde Struma, og
med den sygdom følger hjerteklap og nervøsitet.
Hun er opvokset i en rik skibsrederfamilie, og
det har gjort hende saa mæktig. Nu er jeg ikke
bange for å bo alene. Jeg har den damen et par
dage til, og saa blir det hyggeligt å stelle alene.
Hvis jeg skulde trænge hende, saa faar jeg hende
igjen naar jeg vil.

    
    Mange hilsner fra din
hengivne Inger.