Munchmuseet, MM K 4891

MM K 4891, Munchmuseet. Datert 13.03.1935. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
13 mars 35    Kjære Edvard.


    Det skal være en sønnesøn av kaptein
M. – Sverre M: Men vil du bry dig med dette.
Kapteinen var meget drikfeldig, og man kan ikke
vite hvordan efterkommerne er. Det kunne bli
mange anmodninger av den slags, med fortjeneste for
sakføreren. Der er mange i familien som har
døpt sine barn med Munchenavnet, f.ex. fru
Eugén Hanssen
og hennes søster fru Kristiansen.
De har barn med navnet, de døper \igjen/ sine barn
med det, og så kastes bort med tiden efternavnet.
Bestefars søstres efterkommere gjør vel osså sånt,
det blir nok uoverkommelig at stanse dette.

    
    Din heng. Inger