Munchmuseet, MM K 4892

MM K 4892, Munchmuseet. Datert 01.08.1935. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
1 august 35
Gran    Kjære Edvard.


    Takk for brevet. Det var svært hyggeligt
å motta brev medetsamme jeg kom. Det er stor-
artet nydeligt her og enestående luft.
Det var svært hyggelige mennesker der på «Sol-
bakken
» både værtsfolk og gjester. De var
så begeistret for musikken, det var morsomt å
spille for dem, de var så lei for jeg reiste. Men be-
liggenheten var så uheldig, midt mellem høider
på begge sider. Når det blåste, som det gjorde
oftest, trakk det frykteligt, nesten alle gjester
klaget over gikt. En dame og jeg tok buss til
søsterkirkene. De ligger oppe i høiden, der
var flatt og deiligt deroppe. Vi beså oss i den
gamle fredede gård «Sjoa» hvor biskop Bang
bodde som kapelan. Til ham kom Vinje
nesten døende, hadde gått eller leilighetsvis
kjørt; der var ingen jernbane da. Han blev så

 

      

godt mottat av Bangs. Der døde han.
En stor støtte med byste er reist av 3000
landsmenn. Jeg vil nu hvile for musikk en
stunn; når jeg blir uthvilt og kjent kan jeg spille
litt.

    
    Mange hilsner fra din
hengivne Inger.