Munchmuseet, MM K 4895

MM K 4895, Munchmuseet. Datert 1935-1936. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    INDREMISJONS-
HOTELLET

    STAFFELDTSGATE 4
    INNG. LINSTOWSGT.
OSLO, DEN
Telefon 17290

Lørdag    Kjære Edvard.


    Jeg har det utmærket. Du kan være i
den yderste ro for mig, jeg skal greie det
på det beste. Får jeg ikke leilighet så
reiser J. og jeg til Roa, det koster det samme
som for mig på Godthåb. Jeg tror at
med tiden vil katarren bedre sig, det
er å smøre sig med tålmodighet. Dette
nydelige vær er utmærket. Jeg håber du
er frisk og kan få ro til arbeide.
Det har vist sig at jeg har kjempekrefter
som kunne greie alt i sommer, doktoren
og flytning og reiser og pensionater. Det
skal bli hyggeligt å bli fastboende når lei-
lighet finnes.
  Mange hilsner fra din
hengivne Inger