Munchmuseet, MM K 4925

MM K 4925, Munchmuseet. Datert 18.09.1941. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
18 sept. 41.    Kjære Edvard.


    Tusen takk for sendingen, epler, pærer, gresskar –
og den forhenværende skjønhet, den hvite høne. Det skal
bli en deilig mat, menn jeg osså følger vemod ved å spise
den. Det var leit du måtte av med hønsene. Jeg var på
Nordstrand kirkegård ved siste flyallarm. Min gravkone
fulgte mig til nærmeste kjeller. Papas geburtsdag, den 16de,
var jeg på kirkegården med blomster. Jeg var litt tidligere
med de blomster jeg fikk av dig. Alt står bra der.
Vi har fått en masse ved stablet opp her. Nu da
ikke mine nabo har radio, blir jeg tinget til å spille
hver aften. Aldrig har musikken gått så bra, folk er for-
bauset over min fingerfærdighet, såvidt tilårs jeg er.
Det er yderst sjelden man i min alder kan spille sånn,
men det kommer av at jeg ved alle anledninger – på alle
de lægeventeværelser jeg før har vært, på alle togreiser og
ellers overalt i all hemmelighet har gymnastisert med fingrene.
Jeg hadde nylig visitt av en frue, en forhenværende elev fra
Nordstrand. Hun var aldeles forbauset over mitt spill, og
fullstændig begeistret over den masse eplebilder og alt
annet jeg har malt. Jeg hviler nu fra maling, nu er det
min første kjærlighet, musikken. Uheldigt var det at jeg
arvet papas mangel på håndlag. Han var engstelig for
sin kirurgiske behandling av soldatene.
  Mange hilsner fra
    din hengivne Inger.