Munchmuseet, MM K 4929

MM K 4929, Munchmuseet. Datert 20.06.1942. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
20/6 42    Kjære Edvard.


    Takk for brevet. Ja, det er sandt, heromkring
er det mange gode forretninger, bedre enn nede
i byen. Der må man stå i kø, men her
slippes det. Jeg hadde nok ikke lyst til å
flytte, det var brenselsutgiftene som forfærdet
mig. Men nu har jeg været heldig, en grei,
pålidelig lærerinne har jeg fått, og hun betaler
50 kr. måneten, og sin del av lys og brensel.
Jeg har været oppe på Løkeberg igår og foto-
grafert huset. Men det er nok litt usikkert
med filmen som er 10 år, der finnes ikke mer
film her. Det er det koseligste sted som kan
tenkes. Før var det noe for sig, hel bondegård.
Deiligt og landligt. Men nu er det så al-
deles fortryllende der, huset er fredet. Træerne

 

      

    er kolosale. Fra Gjetemyrsveien kan man
se huset godt innimellem trærne, opgangen sees
tydelig. Hele pletten er så vedlikeholdt, og alt
er utnyttet. Verandan hvor vi satt dengang
Hans Wang sendte opp fyrværkeri, er der frem-
deles. Jeg husker så godt den aften, med flag-
germus og hvite lommetørklær som blev kastet
efter dem. Jeg har inni mig et fullstendigt
billede av den mørke aften. Det er rent mærk-
værdigt så første etage er uforandret. De lave
værelser med de store takbjelker. Det er bare
den forskjell at dengang var det bondeutstyr
og møbler, nu er det annerledes utstyrt, men
det er gjort med pietet og forståelse, det er
aldeles nydeligt der. Utenfor verandan har de
hyggelige partier av benker og borde. Rent u-
genert kan de sitte der, medens trafikken uten-
får går. Den rent unge pene frøken Jordan
har sånn interesse for stedet. Det morsomme

 

      

stenparti har altså hun gravd frem.
På grunn av en vannåre er der før hennes
tid blit minert bort et stykke, men det er
morsomt det som står igjen. Myndigheterne
har fotografert stedet. Jeg husker ikke meget
ellers fra stedet, har en matt erindring om par-
ret Juul. Jeg husker ikke noe til Sofie eller
de andre, det var nok fyrværkeriet som har
fanget all erindring. Jeg har det svært
godt. Håber du er tross vanskeligheter frisk.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.