Munchmuseet, MM K 4940

MM K 4940, Munchmuseet. Datert 07.02.1943. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
7/2 43.    Kjære Edvard.


    Tusen takk for din lykønskning til den
5te. Jeg hadde nektet å komme i bladet, men
det blev ordnet uten min vilje. Det blev en
strålende dag. Aagot og Kirsten og Marie hadde
med sig store kaker. Jeg bestilte en del, og
så hadde frk. Folkedal med en nydelig kringle.
Det blev 14 om formiddagen. Ingløv Munch
Tronhus
hadde lavet en svær kake med fløtekrem.
Hun hadde osså med en flaske fløte. Hilde-
borg Trumpy
, født Bie var hos mig. Hun er
datterdatter av min gudmor, fru Solberg. Om
eftermiddagen kom der visitter fra husets inn-
byggere. De hadde blomster med. Fra en fikk
jeg et glass fårekjøtt, og nu kan jeg lave

 

      

«Får i kål». Fra en fikk jeg to kålhoder,
fra en annen 7 egg, så to, og så 5 som
jeg la til en kake. Fra vaktmesteren fik
jeg noen skiver salt flesk, og fra min forrige
logerende deilig sprengt torsk fra Sunmøre.
Hele bordet fuldt av de deiligste blomster.
Det var rent rørende hvad der var gjort av
anstrengelser for å få fatt i blomster. De var
bestilt lange tider i forveien. Ragnhild Emanuelsen
kommer for å fotografere dem. Idag er jeg så
hes at jeg ikke kan snakke. Jeg hadde besøk
av fetteren til Kaarbø, han som er deres for-
tvivlelse. Han vilde ha penger. Han går om-
kring og sier han skal reise til en post, men
mangler reisepenge. Noen lar sig narre.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger

    Fått masse telegrammer.
Hadde gjester til halv 11.