Munchmuseet, MM K 4942

MM K 4942, Munchmuseet. Datert 29.03.1943. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
29 mars 43.    Kjære Edvard.


    Tusen takk for den gode sending med
så mange deilige saker. Fløte, grøntsaker
og fisk og blomster. Og en deilig ostekake.
Jeg har nu forsynt flere bokhandlere med
«Akerselven». Siden september ifjor har jeg
solgt for over 1300 kr. Jeg har omkring
300 exp. igjen. Jeg har da penge til
ny utgivelse om et års tid.

    Jeg håber du er frisk. Jeg har fått
sånn god medisin av Regine Stang, og
jeg kommer mig så godt.

    
    Mange hilsner fra din
hengivne Inger.