Munchmuseet, MM K 4948

MM K 4948, Munchmuseet. Datert 1933. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard


    Jeg gir mig ikke ut for å huske
bedre end dig, men jeg har opskrevet
alle årstal for vore boliger på Gryner-
løkken, og derved har jeg kunnet på-
vise hvor \og når/ mange av billedene dine er
malt. Jeg hadde aldrig tenkt å blande
mig op i dette, før Karl opbød alle sine
krefter for å komme med det han viste,
å tok det som en mision, da, som
han skrev til mig, det var aldeles nød-
vendigt at der blev fortalt det riktige,
å for å spare dig for uro, tok jeg det
på mig. Du må ikke tro jeg har
fortalt noe indgående; det viste jeg jo,
du ikke vilde. Jeg har flere gange
forsøkt å tale med dig om dette, men

 

      

du har unddraget dig, å jeg som
viste hvor tret du var turde ikke
plage dig med det. Jeg er forfærdelig
lei over at dette er blit til uro
for dig. Det har vært vanskeligt for
mig, jeg har ikke vist ut eller ind
hvad jeg skulde gjøre. Men da Karl
hadde det så på sig, å mante mig
til dette, turde jeg ikke lad det være.

    
    Din hengivne Inger.

    Det er så lite jeg har fortalt.
Årstallene er nødvendig. Jeg har
opskrevet årene for landopholdene
osså. Er der noen feil, retter
du det ved gjennemsyn