Munchmuseet, MM K 4950

MM K 4950, Munchmuseet. Datert 06.10.[????]. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
6 oktober.    Kjære Edvard!


    Tusind tak fra tante og mig for den
storartede sending. Det er en stor fornøielse
at sortere varerne i forskjellige kasser i
kjelderen. Æblerne har vi oppe i spiskammeret
hvor der aldrig fryser; lægger dem paa hylder.
Tante synes det er ondt at spise2 og se1 de nydelige
smaa tamme duer, saa ikke send nogle. Mange
tak for tilbudet.
  Hjertelig hilsen fra os begge.
    Din heng. Inger.