Munchmuseet, MM K 4951

MM K 4951, Munchmuseet. Datert 1924. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tante takker saa meget for brevet.
18/12 23 satte du ind for tante
i Bank og Kreditkassen – 6300.
3/1 24 satte du ind 6000. –
For mig satte du ind 5/3 20 – 2000

 

      

    14/1 21 – 2000 – 30/5 22 – 2000
19/1 23 – 2000. –

    
    Mange hilsener
    din Inger