Munchmuseet, MM K 4952

MM K 4952, Munchmuseet. Datert 1932. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard.


    Takk for eplene. Jeg sat netop å tenkte på
hvor rart det er at man får så lite frukt her som
man betaler så meget. Jeg blev idetsamme så overrasket
da din mann kom bort til mig. Det var en storartet
sending, og det var til gjestenes fryd, jeg utdelte til
høire og venstre, småsøstre og tjenere, alle var så
fornøiet. Jeg har hilsner til dig fra flere. En kollega av
mig som har vært nabo i mange år på Nordstrand har
vært her, det var hyggeligt. Hun er aldeles forbauset over
alle de stykker jeg kan; det kommer av at jeg i så
mange år spilte daglig for tante og Mangor.
Medens jeg fotograferte Akerselven forsømte jeg ikke
en eneste dag å sitte kl. 6 og spille for dem. Nu
går det lett og ledigt. Jeg får maten opp til
mig, det trettet hodet å sitte sånn; dette blir hvile.
Både på Gran og på Heim måtte jeg sitte ved bordet.

 

      

    Det har nok bidradd til trethet. Det er hyggeligt
å høre at du trives på Ramme.
Det er en storartet luft her. Forleden tok jeg en
tur til Kolsås; der begynner å bygges der osså.
Ved Haslum er det svært pent.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.