Munchmuseet, MM K 4958

MM K 4958, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!
 Tak for brevet.
Det var svært leit at høre, at du har
igjen vært syk; men saa got at du
var hjemme. Det er vist slemt vær i
utlandet. – Vi var saa sikre paa at du
var reist. Jeg telefonerte 3 gange en
dag, og da jeg ikke fik svar, trodde vi
du var reist. Tante er frisk, og jeg
blir stærkere og stærkere. Melken har

 

      

vært heldig for mig, ossaa jernkininvin.
Leiligheden er storartet i denne kolde tid.
De lægger saa got i under.

    
    Mange hilsener fra tante med ønske om
god bedring!

    Din Inger.