Munchmuseet, MM K 5018

MM K 5018, Munchmuseet. Datert 01.11.1917. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    «Ekely»
    Hoffsveien
    Skøien st. pr.
    Xania.


1 november 1917.
    Kjære Edvard!
    Jeg skal hilse saameget
fra tante og takke
for blomsterne. Stolen
kommer senere. Hun
skriver senere til dig.
Jeg havde det saa svært
hyggeligt hos hende paa
hendes geburtsdag.
  Hilsen
fra os alle
 din L.M.

 

      
[Red.: ]