Munchmuseet, MM K 5032

MM K 5032, Munchmuseet. Datert 14.10.1921. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    «Ekely»,
    Hoffsveien,
    Skøien st.
    pr. Xania

    
    AvsenderL. Munch,
    Xania


    
14/10. 21.    Kjære Edvard!


    Jeg har faat
de 50 kroner til
vin til tante
og skal gaa til Lorentzen

 

      

og kjøpe den vin du nævnte.
og

    
    Hilsen din Laura Munch.