Munchmuseet, MM K 5034

MM K 5034, Munchmuseet. Datert 22.12.1921. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    «Ekely»,
    Hoffsveien.
    Skøien st. pr.
    Xania.


    22–12–21.
    Kjære Edvard!


    Glædelig jul
ønskes dig av
din Laura Munch.
1000 tak for
alle pengene og brevet!
Senere faar
du julepre-
sent fra
os 3.
Skal besørges.

    
    Din
L. M.