Munchmuseet, MM K 5053

MM K 5053, Munchmuseet. Datert 12.07.1876. Brev fra Peter Andreas Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Til
Edvard
Fra
Andreas

 

      
    
Onsdag den 12te Juli 1876    Kjære Edvard


    Nu er jeg snart færdig med Exsamen,
men jeg kan ikke komme paa Fredag
for jeg skal have Exsamensfest saa
kommer jeg ikke op før Lørda Lørdag.
Faallestad skal kjøbe Øxsen for han
faarstaar sig best paa Eggen. Bestefar var
her en liden Stund idag. Nu gaar
jeg og S Bader Thorolf. har kan alt
svømme og en anden Gut som gaar
in min Klasse kan ogsaa svømme,
nu kan jeg snart \ogsaa/ osaa svømme thi
jeg øver mig hver Dag. Nu skal vi male
alle Værelsene nu holder vi paa at

 

      

male Stuen. Heggelund var her
og var meget tilfreds med Tantes
Udskjæring, og syntes at Tante var en
meget mærkværdig Dame som kunde
gjøre saadant. Follestad er oppe paa
Loften og maler et Bore, og Vaskevand-
stolen, K Skidnekisten, og andre
Smaating.


    
    Jeg skal hilse dig fra
Tante, og Sophie, og
Smaapigerne,

    Andreas Munch