Munchmuseet, MM K 5069

MM K 5069, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karl Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard.


    Din høiærværdige
onkel, presten i Son
har idag beæret dig
med en visit – men
desværre altså forgjæ-
ves. Fik kun anledning
til at beundre dit
herlige sted. Håber en-
gang til sommeren
at kunne få hilse
på dig og opfriske
gamle minder. Har

 

      

hørt, at du engang
vilde ta en tur til
Son –
hjærtelig velkommen
til
Sons prestegård.

    

2den påskedag.

    Din
Karl Bjølstad