Munchmuseet, MM K 5102

MM K 5102, Munchmuseet. Datert 02.09.1898. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand
2den    Kjære Edvard


    Nu ere vi da komne hjem
til Nordstrand med alle vore Sager
det regnet godt igaar, Luften
var saa fugtig at Gardinerne her
vare ganske vaade. Jeg kom
til at tænke paa Jakkeærmene
dine. – det var altsaa den fugtige
Regntaage, der var trængt ind i
Værelset. –

    Eiendommen din tager sig nydelig
ud fra Søen; Du maa see
at faa en pen Farve paa Huset.
Jeg har seet idag noget som tog
sig godt ud, ganske lys \graa gulhvidt/ Foraarsbla
med
med Vindusindfatning i samme

 

      
    2

Farve mørkere. – Det var heldigt
Du fik det Huset, naar Du nu
faaer Gjertine til at vadske
og pynte for Dig i Værelserne
saa faaer Du det hyggeligt,
nu, da al Sværmen af
Badegjæsterne er borte, og nu
er Veiret saa deiligt, det
er bra heldigt for Dig.
– Det var vist meget billigt Kjøb.

    Det var bra afbrændt paa
Nordstrand og Vandmangel næsten
overalt, men her i dette Hus
er det tilstrækkeligt \Vand/, mærkeligt nok. –
– Det var godt at komme hjem
til sit eget Stel, og her er
det ogsaa nydeligt. –

 

      

    Inger hilser
    
    Din hengivne –
K Bjølstad

    Hermed sendes 10 Kroner, om Du
skulle komme i nogen Forlegenhed.