Munchmuseet, MM K 5126

MM K 5126, Munchmuseet. Datert 25.10.1942. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
25/10 42.    Kjære Edvard.


    Jeg treffer enkefru Nyhus imellem.
Hun ba mig å hilse dig på det
hjerteligste. Hun sa hun har sånn
forståelse av all din kamp og slit, og
synes det er så enestående hvordan du
har holdt ut. Jeg håper du har det
varmt. En sød ung pike av vor slekt
kommer imellem til mig. Hun heter Ingløv
Munch Tronhus
, en sønnedatter av Peter
Tronhus
, den bekjente origenal, turistførern.
Hun er sykesøster på Vardåsen sanatorie.
Jeg blev buden til henne og var der natten
over. Det var morsomt å få bese mig

 

      

der. Det er et deiligt sted for de unge
syke. Der var også Ella Emanuelsen;
det blev kjempet for henne, med operationer
og alt som gjøres kunne, men forgjeves.
Hun døde nylig. Jeg er oftere sammen
med Marie Engebretsen Ståttum. Hun
har en forkjærlighet for dig. Hun husker
at hun var med dig og Andreasnational
galleriet
. Jeg gjør imellem ture med henne,
da hun ikke tørr gå alene på grunn
av svimmelhet. Jeg håper Du er
frisk og ikke har for mange vanskeligheter.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.