Munchmuseet, MM K 5129

MM K 5129, Munchmuseet. Datert 19.01.1938. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
19.j.38.    Kjære Edvard.


    Takk for brevet. Jeg var nede og
så bilderne: de var vidunderlige alle tre
synes jeg. Så vanskeligt var det med penge
at du måtte bruke samme lærred,
det var sørgeligt. Når en mann gifter
sig så sent og ingen penge har ved starten,
blir det vanskeligt for barna. Papa blev
gammel da vi trengte å komme frem.
Jeg kan ikke glemme, og det kunne tante
heller ikke; det var i Schous plass. Du
hadde holdt et kunstblad, der kom
regning, du hadde ingen penge, papa
var som sedvanlig blank. Du for ut

 

      

til regningsbudet og fikk ham av-
sted. Tante led for du ikke kunne ha
bladet, hun snakket ofte om det. Jeg
var osså tilstede og så det pinlige.
Jeg så hos Tandberg to små bilder
fra Hauketo. Jeg husker så godt det ene,
det var med litt av taket på uthuset, og
den store utsikt til liene i syd. Jern-
banen går nu bortover der. Damm
hadde ikke plass til «Akerselven» mer,
og nu er 1500 exp. I god havn i
den tørre pene kjeller. Til sommeren
når det er utstilling får jeg prøve å
få solgt; jeg må sette ned til 2,50.
Det er så mange praktværker nu i

 

      

handlen. I dag skal jeg ut til
Trine på Bygdø. Jeg skal fotogra-
fere Bygdøs eldste gård, som er
i Antons barns eie. De har det bra,
men husene er så kolde og upraktiske.
Det er et svært morsomt hus det
gamle, der har vist vært dansebule
der, det ligger i nærheten av det gamle
Fredriksborg. Jeg skal få fotogra-
fier av tante, Tandberg sa han har
tjent så meget på dine bilder, så det
var bare en fornøielse å forære mig.
Om noen dage får jeg dem og så skal
jeg sende dig ett.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.