Munchmuseet, MM K 5136

MM K 5136, Munchmuseet. Datert 02.04.1930. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
2 april 30    Kjære Edvard.


    Tante er kviknet til, og jeg haaper at dette
deilige vær med sol vil gjøre hende got. Hvordan
er det med din hørsel nu? Har du hørt om saan
hetebehandling er got for ørene. Der er ingen feil
med mine ører untagen stoppelse, og det er vel kommen
av forkjølelse. Jeg holder paa at samle sammen
alt hvad jeg husker fra barneaarene og opover.
Der blir fortalt saa meget uriktig, saa jeg
synes det er best at faa det samlet i orden.
Jeg vilde gjerne ha de smaa breve fra den

 

      

tid. Du fik en del av mig, blant andre noen breve
til papa fra mig. Naar du faar tid vil du da
finde ut noe til mig. Jeg har netop skrevet noe
morsomt om «Røverborgen» på Gardermoen.
Det store loft var et Eldorado for Andreas,
Deroppe var han stadig og undersøkte de mange
mystiske ting. Som 5 aaring samlet Andreas
paa alle mulige døde smaadyr, og fylte fyrstikasker
med disse og lagret i skuffen. Efter en tid blev
der en mistænkelig duft fra skuffen, og ved
undersøkelse fant man aarsaken. – Du og
Andreas bygget en morsom handelsbod paa
Wolds eiendom, og denne bod var til stor
moro for gaardens barnebefolkning.

 

      

    Kan jeg en dag uti April faa komme
ut til dig og ta bilder fra dit nye
atelie! Det skulde være saa morsomt for
mig.

    
    Mange hilsner fra os begge.
    Din heng. Inger