Munchmuseet, MM K 5138

MM K 5138, Munchmuseet. Datert 01.04.1891. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
S 1ste april.    Kjære Edvard


    Det har været en ond tid for
os nu, men nu er vi saa glad,
thi en stor forandring til det
bedre er indtraadt. Tante har
været angrebet af stærk lunge-
betændelse, igaar nat indtraadte
der en krise, som sendte sygdommen
om til det bedre. Doktor Lindbo
var meget overrasket at det tog
en saa hurtig vending. Nu er
temperaturen normal, men der
skal jo tage en tid før en saadan
sygdom fulstændig helbredes. Nu skal
jeg fortælle dig fra først af hvordan
det kom. Her er nu en farlig luft
skarp og ful. Mange ligger syg
af lungebetændelse. I et hus
ligger 4 i byen.

 

      

    Tirsdag 8 dage i dag siden (sidste Martz)
om aftenen efter spisetid satte hun
sig ned og skrev til dig. Brevet
sendtes dagen efter. Da hun var færdig
med brevet og lagt det sammen
overfaldtes hun af en frygtelig
skjelven og frysning. Hun gjorde
sig saa sikker som muligt og skrev
adressen paa dit brev. Saa lagde
hun sig. Udpaa natten fik
hun feber og hold. Saa blev
det værre og værre. Fantaserte
og fløi ud af sengen i vildelse,
Lindbo kom da og sagde det
var stærk lungebetændelse, hele
den ene lungen fra øverst til
nederst. En dag vilde der intræde
en krise, sagde han, men visste ikke
naar. 2 paaskedagsnat var hun
rent elendig, men aldeles klar.
Andreas og jeg var hos hende og
ventede hvert øieblik døden.

 

      

    Hun tænkte saa meget paa dig,
du stod hende i tankerne bestandig
Saa blev hun aldeles kold i
ansigtet og pulsslagene stansede.
Andreas tyllede nafta i hende
hvert øieblik; intet haab syntes
det at være længere. Endelig begynte
pludselig pulsen at blive god igjen
og farven og varmen at vende
tilbage i ansigtet. Saa fik hun
stærk the og morfin og saa sov
hun. Morgenen efter var hun
saa fornøiet og syntes hun var
saa meget bedre. Da Lindbo
kom blev han meget bli, det
var en stor forandring med hende.
Dette var krisen. Livet hang
i et haar. Det var en frygtelig
nat. Ja disse 8 dage har været
rent trøstesløse og fortvivlet.
Men vi haaber nu at det

 

      

vil blive overstaaet. Med en
umaadelig forsigtighed og med
styrkende midler bliver hun
nu frisk igjen. I dag spiste hun
med god appetit 3 torskebiter.
Præsten Mo og kone er saa
hyggelige, de besøger os daglig.
Lindbo er en gruelig snil
mand. Tante venter stadig
paa brev fra dig. Nu skal
jeg sende dig ofte brevkort
om dette. Det er meget
overraskende at tante greiede
sig i denne store lungebetændelse
Hun er seig, ser du. Jeg har
vaaget i 8 nætter, men nu
afløses jeg af tante Sofie.

    
    din heng. Inger