Munchmuseet, MM K 5140

MM K 5140, Munchmuseet. Datert 02.04.1891. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
2 April    Kjære Edvard


    Er ikke tante et forunderligt
menneske, som kan holde ud
en saadan umaadelig stærk
lungebetændelse? Idag var dr.
Lindbo rent straalende, han
syntes det var en ren forunderlig
rask vendning, sygdommen
havde taget; store dele af
lungen var bleven aldeles hel-
bredet. Det var en ganske
ualmindelig stor lungebetændelse
sagde han. Hele lungen var
aldeles blodlevret. Du kan
tro Lindbo er en snil mand,
trasker den lange vei hertil

 

      

hver dag. Vil du male et
pent lidet billede fra Nizza
til ham, saa skal vi koste en
nydelig ramme. Han er en
ynder af glatte billeder.
I denne tiden har det været
noksaa ondt med stellet til
den logerende; men han er
saa hensynsfuld og snil.
Denne natten har tante Sofie
vaaget, og jeg sov da hele
natten. I syv nætter har jeg
vaaget. Det har taget saa
paa mig at nogen siger jeg
ikke er til at kjende igjen.
Jeg holder næsten paa at

 

      

sove over brevet.
    Er det ikke deiligt, at jeg faar
organistpost med tiden. Nu
skal jeg snart begynde at lære.
With har kjøbt hus nu i
nærheden af sig. Han skal
for en del, 1000 kr levere sko-
tøi, og paa det tjener han
400. Han er en flink
forretningsmand. Nu skal
jeg faa en elev i Bækkelaget.
Paa den maaden kan jeg faa
mange elever, de jeg spiller
med anbefaler mig til sine
bekjendte.
  Tante hilser dig mangegange.  Din Inger