Munchmuseet, MM K 5144

MM K 5144, Munchmuseet. Datert 16.04.1919. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    «Ekely»,
    Hoffsveien pr.
    Skøyen st. pr.
    Xania.


    
16/4/9    Kjære Edvard!


    En glædelig paaskefest
ønskes dig med tak
for sidst og alt! Jeg
vet du vil, at jeg skal
minde dig ‹om› at sende
paaskekort til tante.
Hun er saa rørende
glad i dig og længes
saa efter dig. Hun
er saa gammel og er
saa bedrøvet over for-
holdet.
  Med mange
hilsener fra
 din heng.
Laura Munch.

 

      
[Red.: ]