Munchmuseet, MM K 5161

MM K 5161, Munchmuseet. Datert 31.10.1921. Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-Ausstellung und Verlagsanstalt.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.]

PAUL CASSIRER
KUNST-AUSSTELLUNG
UND VERLAGSANSTALT
Fernspr.: Amt Nolldf. 2068, 2069 u. 2070
Fernspr. d. Panpresse: Amt Lützow 6350


    
BERLIN W 10
Viktoriastraße 35
31. Oktober 1921


    Herrn Edvard Munch, Kristiania

  • Credit
  • Per:
  • Mark-Konto von früher Mk. 7289.05
  • ab:
  • an die Kaiser Friedrich Apotheke gezahlt
  • 6.9.21 2O64.40
  • Mk. 5224.65