Munchmuseet, MM K 5263

MM K 5263, Munchmuseet. Datert 06.10.1908. Brev fra Haakon VII Norges Konge.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Vi Haakon
Norges Konge
gjør vitterligt:
Under 6 October 1908 har Vi udnævnt
Hr. Edvard Munch
til Ridder af 1 Klasse af den Kongelige Norske
Sanct Olavs Orden, af hvilken Vi selv er Stormester.

    Paa H. M. Kongens Vegne og under Sanct Olavs
Ordens Segl.

    
    Gunnar Knutson
Ordenskantsler.