Haakon 7

Oppr. Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel (1872–1957)
Dansk-norsk. Norges konge 1905-1957.

Les mer

Brev fra Haakon 7 til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 6 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5179.   Brev. Datert 12.12.1933. 
«Vi Haakon Norges Konge gjør vitterlig: Under 12. desember 1933 har Vi utnevnt kunstmaler Edvard Munch, for fremra- gende virksomhet som kunstner, til storkors av den kongelige norske St. Olavs Orden av hvilken Vi selv er stormester. Under Vår hånd og St. Olavs Ordens segl.» 
Munchmuseet, MM K 5183.   Brev. Datert 12.12.1933. 
«I anledning fødselsdagen sender jeg Dem mine bedste ønsker, samt en tak for hvad De gjennem Deres kunst har bidrat til å gjøre Norges navn kjendt.» 
Munchmuseet, MM K 5225.   Brev. Datert 12.12.1938. 
«I anledning av dagen sender jeg mine bedste ønsker og hilsener» 
Munchmuseet, MM K 5262.   Brev. Datert 09.10.1908. 
«Da det under 6 d. M. naadigst har behaget Hans Majestæt Kongen at udnævne Dem til Ridder af 1. Klasse af den Kongelige Norske St. Olafs Orden, giver jeg mig herved den Ære, overensstemmende med Statuterne for de Kongelige Norske Ridderordener, at oversende det udfærdigede Diplom med tilhørende Dekorationer.» 
Munchmuseet, MM K 5263.   Brev. Datert 06.10.1908. 
«Vi Haakon Norges Konge gjør vitterligt: Under 6 October 1908 har Vi udnævnt Hr. Edvard Munch til Ridder af 1 Klasse af den Kongelige Norske Sanct Olavs Orden, af hvilken Vi selv er Stormester.» 
Munchmuseet, MM K 5264.   Brev. Datert 12.12.1933. 
«H.M.Kongen har 12. desember 1933 i den kongelige St.Olavs Orden utnevnt kunstmaler Edvard Munch til Storkors for fremragende virksomhet som kunstner.» 

Haakon 7 er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4516.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 2
«– Du seer, at det altsaa ikke er Tale om Bernadotte længer, – men om Prinds Karl af Danmark, det blier da vel nogen Tryghed i den Henseende, Respecten for England, – det er vist Nansen, som arbeider for dette.»
Munchmuseet, MM K 4747.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.01.1906. Se s. 2
«det var jo morsomt, at nettop et franskt Orlogsfartøi, der ‹skjulde› gjæste Norge og Kongen laa her, – og Franskmændene vare saa begeistrede, – de var paa Holmenkollen, – Morgenbladet fortæller at Officererne laa i Sneen og tumlet sig, – «de kyssede Sneen,» fortæller Morgenbladet, – der nu ved at berette alle mulige Ting, – alt naturligvis hvad «de Kongelige» gjør, «hilser venlig paa de agende». o s v – Nu er det bleven en Modesag at age, – efter Kongen, – saa endog Præsident Berner saaes paa Kjælke styret af en Dame. – –      Nei nu maa jeg nok slutte.      »
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, PN 373.   Brev fra Edvard Munch til Gustav Schiefler. Datert 9.11.1905. Se s. 3
«so leicht geht es nicht in Rusland – Nun hatten wir ohne Blutvergesz gratis auch Republik bekommen – aber merkwurdig genug macht man es nicht – das heiszt es ist eine grosze Bewegung dafür – aber ich glaube doch dasz ‹es›Carl von N\D/anemark Konig wird – Was sagen Sie dazu – In Deutschland ist jo auch ernste Zustande gewesen hore ich – man spricht wenig davon aber es liege doch in der Luft – Meinen Sie es zu Krieg wird – Hoffentlich geht es Ihnen und Ihren Haus gut –»