Munchmuseet, MM K 5355

MM K 5355, Munchmuseet. Datert 08.09.1917. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak for den deilige turen. Det var saa
hyggelig hos dig. Jeg skulde ønsket jeg kunde
fotografere, men jeg har ikke kunnet sette mig
ind i noget nyt enda. Den lange sygdom,
operationen og de 16 stærke Røntgenbehandlinger
har skaffet mig en svækkelsestilstand.
Til næste vaar haaper jeg at jeg skal lære
det grundig. Vi kan fra vore vinduer se
den grønne engen din, med kikkerten, huset
er gjemt bak trær. Idag skal vi spise

 

      

blomkaal, røde poteter og svinekjøt.
Vi fryder os i den nydelige frukten vi
fik med os. Tante er noksaa bra.

    
    Mange hilsner fra din heng.
Inger.


Nordstran 8 sept. 17