Munchmuseet, MM K 5357

MM K 5357, Munchmuseet. Datert 04.01.1930. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Hilsen fra Follestad


4/1 30
    Kjære Edvard
    Blomstene staar fremdeles pene
Tante takker dig hjerteligst for kortet med gode ønsker,
detsamme gjør jeg. Vi fik den gule seddel idag. Tusind
tak. – Efter 14 dager uro og ufrihet, og efter et
mas med forandret spiseseddel, er vi igjen vor egen
herre. Saalænge tante er saa frisk, skjønner jeg
vi maa være alene, med undtagelse av den
gamle rengjøringshjelp. Tante liker best å rusle alene
naar jeg er ute. Jeg vil heller være bunden, end

 

      

å bli avsat fra mit kjente arbeide. Leiligheten er
passe til selvhjelp, men ikke til at ha fremmede
saa klint ind paa os. Piken begynte å ta makten
og at bli næsevis. Ellers var hun snil. Fru Mangor
er henrykt over at vi ikke gjorde forandring med leien.
Hun har det paa samme maate med sin gamle mand.
Er bunden som mig, og det kan ikke ta fast hjelp,
det blir den samme uro for dem. Musikken gaar
bedre og bedre for mig, og det kommer av at jeg
gymnastiserer med fingrene, især 4 og 5 paa høire haand
har hele mit liv vært en tortur. Enhver ledig stund tar
jeg de 2 fingre og tvinger dem. Vi haaper du er frisk.

    
    Mange hjertelige hilsner fra os begge.