Munchmuseet, MM K 5359

MM K 5359, Munchmuseet. Datert 17.06.1942. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
17/6 42.    Kjære Edvard.


    Takk for brevet. Jeg har ingen anelse
om at du har deponert 10,000 kr. for husleien,
derimot vet jeg at du innbetalte tre måneder for-
skudd som står til jeg flytter. Det er da uhørt
at værten forlanger slikt. Hadde jeg vist det, hadde
jeg ikke tatt leiligheten. Nu har det jo gått
utmærket for mig, ennskjønt felt kostbart. Det
har nok vært kostbart all malingen, men det har
vært medisin, og jeg kan få igjen for det.
Nu rører det på sig med «Akerselven». Jeg fikk
fra en bokhandler på Grünerløkken bestilling på
5, og en solgte jeg her i huset. Jeg har noen
hefter hos noen andre, og nu skal jeg gå en runde
og inkassere. Det var en mann som var medlem
av Kameraklubben, som blev så interessert i
heftet. Fotograferingen har også kostet. Nu er
der ingen film å få.

    
    Din hengivne Inger.