Munchmuseet, MM K 5361

MM K 5361, Munchmuseet. Datert 25.08.1898. Brev fra Adolf Hansen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Købekontrakt.

    Undertegnede Adolf Hansen og maleren Edv. Munch har indgået sådan
købekontrakt:

    Hansen sælger til Munch sit eiende våningshus på bygslet grund med
have og, nr. 4 Nygaards grund i Aasgaardstrand, for en omforenet
købesum af 900 – ni hundrede – kroner, der afgøres på følgende måde:
Munch overtager:
pantobligation til N. C. Nielsen stor… 200.00
vexelobligationer til Hortens og omegns privat-
bank
, sikret med skadesløsbrev i huset, stor
til rest…
157.00
Munch har betalt Hansen kontant… 280.00
tilsm. kr. 637.00

    Resten, kr. 263.00, betaler Munch kontant inden 6 uger fra
dato. Skødet, der bekostes af Munch, udstedes af Hansen, såsnart
den kontante del af købesummen er betalt.

    

Kristiania den 25te August 1898

    Edv. Munch
    Adolf Hansen