N. C. Nielsen

Kjøpmannsforretning. Munch overtok panteobligasjoner til denne da han kjøpte eiendommen i Åsgårdstrand. Åsgårdstrand, Norge

Brev fra N. C. Nielsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 742.   Brev. Datert 07.09.1903 . «Jeg tillader mig herved atter at anmode om, at De venligst indbetaler paa Deres Debet til mig. Jeg har stærkt Brug for Penger nu om Dagen, og tør anmode Dem om velvillig at indbetale idag» 
Munchmuseet, MM K 5363.   Brev. Datert 16.10.1903 .  
Munchmuseet, MM K 5364.   Brev. Datert 19.12.1904 .  
Munchmuseet, MM K 5365.   Brev. Datert 02.11.1908 .  

N. C. Nielsen er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 5361.   Brev fra Adolf Hansen.
«pantobligation til N. C. Nielsen stor…»