Munchmuseet, MM K 5768

MM K 5768, Munchmuseet. Datert 26.03.1912. Brev fra Kunstinteresserede.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Edvard Munch
    Metropole
    Bergen
Bergen 26/3 1912


    I nogle natlige, festlige timer
sammen med Deres hyggelige
fetter Diriks mindes vi Dem i
taknemmelig beundring for Deres
engasjerende banebrydende kunst!
Hjertelig velkommen til Bergen

    
    Kunstinteresserede