Munchmuseet, MM K 5779

MM K 5779, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Søndre Husebys Vel.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr Kunstmaler
    Edv. Munch
    Søndre Huseby
    Skøyen

 

      

    Vi vil faa Lov at meddele
Dem at der avholdes
Basar, til Indteegt for
Speedbarnshjemmet paa Skøien,
hos With-Haugen – Hoffsv.
Mandag og Tirsdag fra kl ½6 Û9.

    
     … \B/asarkom.