Munchmuseet, MM N 5

MM N 5, Munchmuseet. Datert 1889–1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 5, s. 1

    God dag { … }God dag – jeg vilde
gå bort til mit arbeide –
Du Munch – ja

    og {h}Han gik ud i gangen og
gjorde tegn til mig at jeg
skulde følge ham – han holdt
et papir i hånden.

    Det måtte være noget vigtigt.
Nå hvad er det – er det brev
til mig.

    Han sa så stille og rart
det er nok noget jeg må
tale med dig om – jeg har
hørt – han så på brevet –
Det er vist hændt noget – noget
med de hjemme. – Her er
et telegram.

    Det varede en stund inden
jeg fik åbnet brevet – mine
hænder skalv og

    Jeg stirrer og stirrer som i
tåge og finder tilslut ud

 

Munchmuseet N 5, s. 2

hvad det indeholder –
Det er jo intet jeg har fåt
‹lånet› – Jeg { … }Det Min far
tante mine søskende intet
var hændt dem det jublede ind i
mig – jeg tog noen hurtige
skridt indover gulvet.

    {S}Ja så –  …  er det han hørte
jeg Hertzberg si – stille
det var rart.

    Jeg frøs med en gang –
Hvorfor er han så høitidelig
hvorfor spurte han trode
han det hvordan faldt han på
det –

    Jeg så på ham –
Blodet stivnede i mig – jeg
visste viste noget var
sked ‹nu› noget forfærdeligt
Jeg så det i dette ansigt.
Du ved noget –
Det var aldeles stilt i værelset