Halfdan Hertzberg

(1857–1890)
Norsk lege, skulptør. Cand. med. 1880. Gift med Alexandra Hertzberg. Nærmest selvutdannet som skulptør. Debuterte på høstutstillingen i 1884, samme år som Munch. Fikk statens reisestipend i 1889 og reiste til Paris. Omgikkes Munch i Saint-Cloud.

Relaterte personer

Les mer

Brev fra Halfdan Hertzberg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 243.   Brev. Datert 1889–1889. 
«hvori han rooste Normændene svært og sagde, at det var ham altid en glæde naar han \kunde gjøre/ Normænd en tjeneste. Saa bar det da afsted til Berlin; men billetterne havde været saa dyre, at vi \ikke/ havde raad til at blive der, vi kjørte med Ovnibus fra den ene til den anden ende af byen. I Dresden var vi 3 dage første aften var vi isammen med en landsmand paa Tivoli og morede os bra. Andre dagen besaa vi galleriet til vi fik ondt i Hovedet og maven med fanden til karle hollenderne gut, ja de no at se, det er rent mærkelig. Saa var det reisen fra Dresden til München i Dresden havde jeg faaet forstoppelse saa før vi reiste derfra maatte jeg kjøbe laxerolie. Saa maatte vi vente 6 timer i Eger. Saa tog jeg mig en dosis og maat- te holde mig rolig paa Stationen imæns gik Lærum og Jensen ud for at bese byen da havde 2 Mark igjen de havde Jensen da kom et stykke op i byen dem naturligvis og glor kommer en fyr som ser ud som en skikkelig borger og spørger om han skulde vise den omkring dem takket og var fornøet tilsidst kom den op til en gammel forfalden borg. Fyren ringer,  …  kommer en pige ud de føres ind og vises alle ting saa da dem skulde til at gaa saa kostet det en Mark Jensen havde haft uhyggelige Tanker det ante ham hvordan det skulde gaa tog Jensen den skikkelige borgermand i haanden og takket ham meget for hans venlighed o, sv. da dem vilde til at gaa saa sagde han at han ikke havde noget imod at faa til etpar glas Øl han maatte altsaa faa 50 fen. saa kom dem slukøret  …  tilbage til; som sad der grætten stin af for- stoppelsen; thi olien havde endnu ikke virket. 50 Fenning havde vi altsaa at leve 1 nat og dag saa kjøbte vi os et glas Øl som vi drak alle tre af og saa brød for resten da vi ankom til München havde vi ikke en eneste Fenning, men da var vi berget.» 

Halfdan Hertzberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 844.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert 27.02.1890. Se s. 2
«Billedhugger Hertzberg har vi her i byen for tiden. Han er hyggelig, men, stakkar, næsten bestandig syg. – Han kommer nok ikke tilbage til Paris, sier han. –»
Munchmuseet, MM K 4984.   Brev fra Christian Munch. Datert 10.11.1889. Se s. 2
«sendte; kanske jeg sender ‹3 til› det er godt at have dem, men bedre ikke at tiltrænge dem. Jeg glemte desværre at sende med Dig din Salmebog, men maa se at faa Wang til at tage den med; man kan dog ikke være ganske uden Guds Ord. Det maatte være morsomt at se Indianerne, men jeg tvivler lidt paa, at Hr. Bill virkelig er en gammel Tropper og at at det har sin Virkelig- hed med Knivens og Skalpens Ægthed. Det er jo saa, at Wang kommer til at reise til Paris over Jul – Frøken Wang har sagt det til Inger. Hertzberg har, som du vet faaet 1500 Francs for Retten til at tage Afstøbning af hans Ar- beide paa Pariserudstillingen. Jeg skal nu med det første»
Munchmuseet, MM N 5.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 2
«{S}Ja så –  … er det han hørte jeg Hertzberg si – stille det var rart.»
Munchmuseet, MM N 10.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
«Her Det banket på det var Hertzberg han vilde ha mig ud for at spise.»
Munchmuseet, MM N 11.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
«Det har vist  … vær været en sprade i sin tid en – hvor modbydelig denne gamle idioten er sa jeg til Hertzbergnu tørker han sig i øret med servietsnippen»
Munchmuseet, MM N 13.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se bl. 1r
«Hun er ikke værst alligevel sa jeg til Hertzberg hun har deilige blanke øine – og så gla hun ser ud Du Hertzberg jeg har pludselig fåt sån lyst til at drikke mig ful og ta hende med mig hjem det er så trist og være alene»
Munchmuseet, MM N 14.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se bl. 1r
«Ja gjør det vel da sa {h}Hertzberg Men jeg hadde allerede»
Munchmuseet, MM N 14.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se bl. 1r
«Vi gik ud på gaden Hvordan hadde du det med  …  din far – Hertzberg»
Munchmuseet, MM N 97.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 2
«Hertzberg og frue vilde følle De skulle allesammen gå indom hos fru Heiberg Kommentar og drikke kaffe»
Munchmuseet, MM N 100.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1897. Se s. 1
«De skvadt lidt – der sad Hertzberg ved veikanten – de {d}De to andre damer gik længre borte.»
Munchmuseet, MM N 102.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 1
«Brandt Kommentar var på besøg hos Hertzberg – De sto foran noen lærreder – Her ser du at { … }jeg har malt me terpentin Det er nokså godt – ikke sant    tørt { … }å behageli – Jeg maler altid me terpentin – det er det eneste – Ikke sant det parti der – er er bra – det er vist det beste jeg har gjort – vil bare male me terpentin herefter – har forresten gjort det alti –»
Munchmuseet, MM N 102.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 1
«Hertzberg gik frem og tilbage og så på billederne    sat de»
Munchmuseet, MM N 102.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 3
«Goddag Goddag Fru Heiberg Kommentar kom ind og hilste på Hertzberg»
Munchmuseet, MM N 102.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 4
«Hotel Hotellets gæster satte sig – Hertzberg og frue satte sig    Brandt Kommentar og {f}Fru Heiberg Kommentar sat sig ved siden af Brandt Kommentar ligeoverfor Hertzberg og frue»
Munchmuseet, MM N 103.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 1
«Hertz{ … }berg fortalte en historie fra Nea{ … }pel. – Sønnen af en af hans venner dernede havde bortført en frue dernede. – Han var bare atten år – hun 30 – men en blændende skjønhed – Om natten havde de flygtet i en vogn ud af byen – og ingen vidste hvor de var –»
Munchmuseet, MM N 103.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 3
«– Man reiste sig forat gå – Det er kjølig og de som er sygelig skulde ta noget på dem sa Hertzberg»
Munchmuseet, MM N 485.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
«Brandt Kommentar sat sig ned og fik a sig Hertzberg vilde osså begynde – men Ko Fruen hvisket noget i øret på – { … }hvorefter han opgav –»
Munchmuseet, MM N 486.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 1
«Brandt Kommentar la mærke til at hendes blik så ofte faldt på ham – ofte når hun var midt i en samtale med {andre}Hertzberg»
Munchmuseet, MM N 486.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 3
«{ … }Man foreslog at danse Hertzberg begyndte med at engagere fru Heiberg Kommentar Andre af hotellets gjæster fulgte hans exempel –»
Munchmuseet, MM N 486.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 3
«Brandt Kommentar sat sig i en krog i det andet værelse han kunde ikke danse – Gjennem døren {k}fulgte han Hertzberg og fru Heiberg Kommentar med øinene – Hvor de morede sig hvor hun jublede – Han ærgrede sig derover»
Munchmuseet, MM N 486.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890. Se s. 3
«Hun hadde gåt fra Hertzberg bort til Brandt Kommentar»
Munchmuseet, MM N 487.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 3
«Man la på kaminen og satte sig rundt sig i en ring om ilden – fru Heiberg Kommentar kogte kaffe og bød omkring kopper – Heertzberg sad smildte fed og smilende og fortalte historier fra italien – »
Munchmuseet, MM N 496.   Notat av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se s. 12
«Hertzbergog de øvrige va hadde {t>}de tat farvel med udenfor huset – de var alene tilbake Landskabet lå stort og tomt i det hvidlige måneskin»
Munchmuseet, MM N 496.   Notat av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se s. 14
«Han reiste sig og fik øie på Hertsberg der kom mot dem – han var gla derover»
Munchmuseet, MM N 578.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Hertzberg og Brandt Kommentar stod og så på noen billeder –»
Munchmuseet, MM N 578.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Hertzberg gik frem og tilbage tyk og selvtilfreds og så på billederne –»
Munchmuseet, MM N 578.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Hun hilste på Hertzberg Så fik hun øie på Brandt Kommentar Goddag – hun gav { … }ham hånden Nå – hvorfor har de ikke besøgt mig hun så ham ind i øinene»
Munchmuseet, MM N 578.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Man Der hørtes dansemusik fra sideværelset – Et dansende par for forbi døren Hertzbergbukket kom bort til dem – Må jeg få en dans fru Heiberg Kommentar»
Munchmuseet, MM N 578.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Gjennem døren fulgte han Hertzberg og fru Heiberg Kommentar me øinene. Hvor de morede sig og hvor hun jublede. Han ærgrede sig lidt derover.»
Munchmuseet, MM N 578.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg mener de sover – la mig se Hun havde gåt fra Hertzberg bort til Brandt Kommentar»
Munchmuseet, MM N 578.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 6
«Han reiste sig Han var gla ved at se Hertzberg komme mod dem tyk og smilende»
Munchmuseet, MM N 578.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
«Br hun fik øie på hun stoppet op – han de fik øie på Hertzberg der sad på veikanten – de to andre gik foran»
Munchmuseet, MM N 578.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
«De sa{ … }tte \sig/ rundt Kaminen – Brandt Kommentar sat stilleog hørte på Man drak kaffe og Hertzberg var meget snaksom og fortalte historier fra Italien – Da ilden engang {s}holdt på at slukke la fru Heiberg Kommentar sei på kne og pustet til ilden – Hendes skuldre berørte hansBrands Kommentar ene ben – hun lænet sig sig lissom mod ham – og da hun reiste sig streifet hendes kind hans hånd»
Munchmuseet, MM N 578.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 12
«Hertzberg og Fru Viborg Kommentar hadde gåt –»
Munchmuseet, MM N 590.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg Så var jeg nede i { … }Hervigsand og besøgte Maler Hertzberg – Vi stod og så på et billede. Han holdt et langt foredrag over fortalte hvilket hode han havde malt med parafin og hvilket han havde malt med tempera. Jeg stodog så på og svarte bare ja så»
Munchmuseet, MM N 590.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Efterpå forslog Hertzberg at danse.»
Munchmuseet, MM N 590.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Han satte sig i en krog – trist over ikke at kunde danse. Misundte Hertzberg som sån gik bort og la hånden om hendes liv og  …  med hendes arm på sin skulder{ … }tog hende med sig i dansen – og hvor hun jublede og lo.    Han ærgrede»
Munchmuseet, MM N 1092.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch, Laura Munch. Datert 7.12.1889. Se s. 1
«Jeg tænker så på hvor forfærdelig denne tid har været for eder allesammen. Så v{ … }ondt det var for mig at få efterretningen og om {P}papas død  …  så forstår jeg dog at det må ha været endnu værre for eder. Jeg fik ikke vide det før onsdag den 4de altså en dag efter begravelsen. Hertzberg»
Munchmuseet, MM N 1092.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch, Laura Munch. Datert 7.12.1889. Se s. 4
«Jeg vilde så gjerne være sammen med dere nu om det end vilde være uendelig trist men for fremtidens skyld bør jeg vel være her. – Jeg har fået et udmerket varmt værelse med en liden ovn. – Jeg og Hertzberg holder sammen oppe på værelset om eftermiddagen.»