Munchmuseet, MM N 14

MM N 14, Munchmuseet. Datert 1889?1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 14 bl. 1r

    Ja gjør det vel da sa {h}Hertzberg
Men jeg hadde allerede

    Nei sa jeg – Jeg { … }hadde sat
mig tilbage mod veggen –
det sprængte i mine øine
død død og jeg stirret  … 
sansesløst op ud i veiret –

    Vi gik ud på gaden
Hvordan hadde du det med
 …  din far – Hertzberg

    Hvad skulde jeg ikke gi om
jeg kunde endnu engang bare
e{g}ngang lægge mine arme
om hans grå hode og si
hvor jeg holdt af ham.

    Det var altid denne genancen
    Det er ikke så meget al den
sorg jeg har gjort ham – fordi
det Det er mere det at jeg  … 
mindre ting. At jeg var kold når
han var blød –